Inomhusklimat

Ett inomhusklimat som upplevs varmt eller är varmt, kallt eller dragit kan ge direkta eller indirekta effekter på hälsan. Futurum Fastigheter kontrollerar fortlöpande inkomhusklimatet för att de som vistas i våra fastigheter ska ha det så bra som möjligt. Vi kontrollerar värmesystem, mäter inomhustemperaturen och kontrollerar upplevelserna av inomhusklimatet.

Frågor och svar om inomhusklimat


Temperaturen i Futurums lokaler ska ligga mellan 20 - 21 grader, där den eftersträvade temeperaturden är 20,5 grader.


 


För att mäta om rummet håller rätt temperatur är det viktigt att du mäter på rätt sätt. Mät temperaturen i mitten av rummet, ca 1,5 meter upp från golvet. Om det är 20-21 grader har du en normal inomhustemperatur.

 Här kommer några tips för att få värmen från elementen att sprida sig och för att få en bra upplevelse av inomhusklimatet.

 • Tänk på att inte täcka för elementen med möbler eller tjocka gardiner.
 • Använd ett par inneskor om du upplever att det är kallt på golvet.
 • Lägg, om möjligt, en matta på golvet. Det gör upplevelsen av golvet varmare.


 


Temperaturen ska vara lägst 20 grader i Futurums fastigheter.

Om det är kallare än 20 grader kan det bero på:

 • att vädret har slagit om snabbt och att fastighetens värmesystem inte hunnit med att ställa om till att producera mer värme. Vänta då några timmar och mät sedan temperaturen på nytt.
 • att elementen behöver luftas, för att värmen ska kunna cirkulera som den ska i elementet. Kontakta oss så hjälper vi dig att lufta elementen.
 • att ventilen i termostaten har fastnat i stängt läge. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Nej, vi hjälper dig att lufta elementen om det behövs. Gör en seviceanmälan om du misstänker att elementen behöver luftas.

När ett element fungerar som det ska är den övre halvan varmare än den nedre. Det kan bildas luftfickor i elementen i samband med att värmen sätts på efter sommaren. Om det har skett så är den nedre delen av elementet varmare än den övre, det vill säga tvärt emot hur det ska vara. Då vet du att det är dags att lufta elementet.


 


Nej, värmen styrs automatiskt beroende på temperaturen utomhus.

 • När utomhustemperaturen varierar mycket kan det ibland förekomma en viss fördröjning i värmesystemet. Vänta då några timmar och mät sedan temperaturen på nytt.
 • Elementet kan även vara kallt om temperaturen i rummet är över 20,5 grader. Om temeperaturen i rummet sjukner kommer elementen att bli varma igen.


 


Du kan göra en serviceanmälan om du misstänker att något är fel med inomhusklimatet i lokalen.


 

Teknisk information

Termiskt klimat

Det termiska klimatet är de faktorer som påverkar hur du upplever inomhusklimatet. Det kan delas in i fyra delar: lufttemperatur, strålningstemperatur, assymetrier i temperaturen och luftens fuktighet.

 • Lufttemperatur är att allmänt mått på temperaturen där man inte tar hänsyn till strålning eller temperaturskillnader.
 • Strålningstemperatur är strålningsutbytet med omgivande ytor. Det kan beskrivas som medelvärdet av samtliga ytors temperaturer.
 • Assymetrier i temeperaturer är skillanderna i temperaturer, både på olika nivårer i ett rum och mellan olika rum. Stora skillnader påverkar upplevelsen av kyla.
 • Luftens fuktighet påverkar människans upplevelse av temperaturen inomhus.

Koldioxidhalt

I samlingslokaler, skolor och förskolor är koldioxidhalten ett mått på luftkvaliteten. En koldioxidhalt på under 1000 ppm ska eftersträvas. Detta värde ska inte ses så att det aldrig får överskridas. Däremot bör nivån inte ligga över 1000 ppm mer än korta stunder. Det innebär att medelvärdet över en dag inte heller får ligga över 1000 ppm. Koldioxidhalten i skollokaler eller liknande utrymmen mäts veckovis eftersom en vecka ofta ger en god överblick över periodens olika belastningar av utrymmet.