Upptagning av grus

Här får du reda på hur det går till att sopa upp allt grus, hur prioriteringen går till och när allt ska vara klart.

Frågor och svar om grusupptagning


Eftersom vintern ibland kan dröja sig kvar, eller till och med ta nya tag, är det vädret som bestämmer när gruset kan tas bort. Med vårt nordiska klimat kan det komma snö en bra bit in i april/maj, och det kan i värsta fall innebära att Futurums personal behöver sanda istället för att ta bort gruset. Det gör att det inte finns något exakt datum fastställt för när gruset ska vara bortforslat.

 


Eftersom arbetet med att ta upp grus är omfattande behövs en prioritering.

Vi försöker ta bort gruset så rättvist som möjligt och variera var vi börjar från år till år, för att alla ska känna sig så nöjda som möjligt.

Överst i prioriteringslistan finns förskolorna. Där finns det små barn som nyttjar gårdarna mer och på ett annat sätt än vad till exempel äldre skolelever gör. Futurum försöker planera arbetet tillsammans med respektive förskola för att det ska gå så smidigt som möjligt.

 

Arbetet med att ta upp grus görs i flera steg och det är inte ovanligt att man behöver hoppa mellan de olika stegen tre-fyra gånger innan allt grus är upptaget. Det beror på vädret och tillgången på maskiner.

1. Blåsa grus

I det första steget blåser Futurums personal grus från gräsmattor och trängre utrymmen, till samlingshögar. Grusblåsningen påbörjas i mars/april, beroende på väderlek och var någonstans fastigheten ligger. Fastigheter i till exempel Garphyttan kan fortfarande ha snö kvar, även om det är barmark i Örebro. Arbetet med att blåsa grus pågår ibland fram till klockan 20–21 på vardagskvällar, samt under helger. Att blåsa grus låter en del och det kan damma. Vi rekommenderar därför att du som privatperson håller dig på avstånd. Det gäller speciellt barn, även om det kan vara spännande att kika på vad som händer

2. Sopmaskiner

I nästa steg kommer Futurums personal och inhyrda entreprenörer med maskiner och sopar upp gruset.

Maskinerna är beroende av rätt väder. Använder man fel maskin flyttas bara gruset runt.

På förskolor används Futurums små maskiner för att ta upp gruset. På skolor används entreprenörernas stora sopmaskiner.

För att effektivisera upptagningen av grus använder Futurum en eller flera parkeringsplatser vid fastigheten. Där samlar vi gruset i stora högar, vilket sparar både tid och miljö, eftersom vi slipper åka mellan fastigheten och grusdepåerna.

3. Forsla bort grus

Som ett sista steg kommer traktorer och forslar bort grushögarna. Beroende på väderlek, tillgång till maskiner och andra faktorer kan det dröja till början av sommaren innan gruset är helt borta.I samband med snöröjning och grusupptagning kan en eller flera parkeringsplatser komma att blockeras av snö och/eller grus. Vi förstår att det kan skapa problem för vuxna bilburna, men vi hoppas på överseende för barnens bästa av följnde anledningar.

Vi på Futurum får inte störa den pedagogiska verksamheten som sker på förskole- och skolgården. Att placera högar med grus och snö på en förskole- eller skolgård innebär även en skaderisk. Enligt lag får vi heller inte flytta massorna utanför fastighetsgränsen.

Snö och grushögar gör alltså minst påverkan på de som primärt utnyttjar vår fastighet, det vill säga barnen, om vi tar några parkeringsplatser i anspråk.