Om Futurum

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs till 100 % av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid.

Futurums fastighetsbestånd består av gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och övriga fastigheter. De övriga fastigheterna består bland annat av sex brandstationer och ett flertal specielboenden.

Barn som står utomhus i färgglada overaller och kastar snö.

Hållbara fastigheter

Futurums mål är att skapa hållbara fastigheter och miljöer värdiga våra barn. Det innebär att bolaget förvaltar och bygger fastigheter som ska vara långsiktigt hållbara.

Hårda fakta

Futurums fastighetsbestånd och totala bruksyta uppgår till cirka 400 000 m². Av den ytan består drygt hälften av förskolor. Resten av ytan fördelas på drygt 30 % grundskolor, 2 % gymnasieskolor och 12 % övriga fastigheter.

Futurum har drygt 100 anställda. Att arbeta med mångfald är viktigt för oss, likaså arbetet med att hjälpa utsatta grupper i samhället.