Barn som står utomhus i färgglada overaller och kastar snö.

Om Futurum

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 110 anställda. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid.

Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.

Vi äger och utvecklar förskolor, skolor och brandstationer med mera i Örebro kommun. Futurum Fastigheter äger cirka 357 000 kvm och omsättningen uppgår till cirka 353 mnkr.

Sedan bolaget startade har Futurum byggt om och byggt nytt för cirka 3 mdkr. Marknadsvärdet på beståndet är ca 1,8 mdkr högre än det bokförda värdet.