Snöröjning och halkbekämning

Snö, med tillhörande halka, är en del av den svenska vintern. Det kan uppstå en del frågor om hur, när och var snöröjningen sker. Vad gäller egentligen vid Futurums fastigheter?

Blå sandlådebehållare vid husvägg

Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning

 

Futurum påbörjar snöröjningen när det är ett snödjup på 5 cm blötsnö, eller 7 cm torr snö. Vi väntar tills det slutar snöa innan vi börjar röja snön. Om vi bedömer att det kommer snöa mer än 10 cm innan det slutar snöa, så gör vi mellanröjningar för att inte hindra framkomligheten.

 

Vi sandar (halkbekämpar) i samband med snöröjningen.

 


Snöröjning och halkbekämpningen ska vara klar senast 12 arbetstimmar efter att det slutat snöa.

 

Det finns inga prioriterade objekt.


Verksamheten som finns i Futurums lokaler ansvarar för att snöröja och sanda

 • trappor
 • entréer
 • utrymningsvägar
 • lastkajer


Det är inte tillåtet att använda salt som halkbekämpning. Sand finns i de blå sandbehållarna i anslutning till fastigheten.

 


Futurum sandar de ytor där vi röjer snö. Vi sandar i samband med snöröjningen och följer sedan upp med ytterligare sandning kontinuerligt och beroende på väderlek.

Verksamheterna som är i lokalerna kan själva hämta sand i de blå sandbehållare som finns i anslutning till fastigheten. Sandbehållarna fylls på av Futurum, så att verksamheten inte ska vara utan sand.


Det är inte tillåtet att använda salt som halkbekämpning.

 

TIll entreer, soprum och förråd


 

Vid Futurums förskolor gäller

 • Gångvägar innanför staketen vid Futurums förskolor ska snöröjas med minst en meters bredd.
 • Gånggrindar ska snöröjas så att barnvagn och tvillingvagn med lätthet ska kunna köra igenom.
 • Handikappramper ska skottas så att tillgängligheten kan garanteras.
 • Snö får inte plogas mot staket eller liknande, så att barn kan ta sig ut från området. Plogvallar eller snöhögar får heller inte hindra utrymning och möjlighet att ta sig till en uppsamlingsplats vid brand.
 • Parkeringsplatser ska snöröjas på tider när personalen inte arbetar.Vid Futurums grundskolor och gymnasieskolor gäller

 • Futurum snöröjer ytor på skolgårdarna med 3-6 meters bredd.
 • Alla gångvägar röjs med minst en meters bredd.
 • Cykelställ snöröjs där det finns plats för en plogmaskin.
 • Snöplogvallar får inte förekomma vid infarter till skolgård/lastintag.
 • Parkeringsplatser ska snöröjas på tider när personalen inte arbetar.
 • Handikappramper ska skottas så att tillgängligheten kan garanteras.
 • Ytor för avlämning, av till exempel rörelsehindrade personer, ska vara snöröjda så att det med lätthet går att ta sig till ytterdörrar.
 • Snöröjning sker så att plogvallar eller snöhögar inte hindrar utrymning och framkomlighet till uppsamlingsplats.

 

 

Vid Futurums boenden gäller

 • För att öka tillgängligheten till entrédörrar, soprum, förråd eller andra lokaler ska snöröjning och sandning ske med stor noggrannhet.
 • Gångvägar ut till gata ska röjas så att det går att ta sig fram med rullator eller liknande till färdtjänstbil eller -buss.
 • Snöplogvallar ska öppnas så att fordon med enkelhet kan ta ombord passagerare.
 • Vid större snömängder ska nödutgångar röjas så att fri väg ut garanteras.
 • Lastintag ska röjas i samma omfattning som övriga ytor. Snöplogvall får inte förekomma.
 • Parkeringsplatser ska snöröjas på tider när personalen inte arbetar.
 • Snöröjning sker så att plogvallar eller snöhögar inte hindrar utrymning och framkomlighet till uppsamlingsplats.Vid Futurums övriga fatigheter gäller

 • Snöröjning och halkbekämpning vid kontorsfastigheter ska ske vid alla dörrar där allmänheten har tillträde.
 • Handikappramper ska skottas så att tillgängligheten kan garanteras.
 • Parkeringsplatser för både besökande och personal ska röjas skyndsamt.
 • Cykelställ snöröjs där det finns plats för en plogmaskin.
 • Snöröjning sker så att plogvallar eller snöhögar inte hindrar utrymning och framkomlighet till uppsamlingsplats.

 


Med största sannolikhet så har vi nog bara mycket att göra. Kontakta vår kundtjänst om det har gått mer än 12 arbetstimmar sedan snöröjningen skulle påbörjats, och vi fortfarande inte varit hos er.


 

I samband med snöröjning kan en eller flera parkeringsplatser komma att blockeras av snö och/eller grus. Vi förstår att det kan skapa problem för vuxna bilburna, men vi hoppas på överseende för barnens bästa av följande anledningar.

Vi på Futurum får inte störa den pedagogiska verksamheten som sker på förskole- och skolgården. Att placera högar med grus och snö på en förskole- eller skolgård innebär även en skaderisk. Enligt lag får vi heller inte flytta massorna utanför fastighetsgränsen.

Snö och grushögar gör alltså minst påverkan på de som primärt utnyttjar vår fastighet, det vill säga barnen, om vi tar några parkeringsplatser i anspråk.