Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Upphandlingar

Futurum Fastigheter är ett helägt kommunalt fastighetsföretag och lyder därför under "Lagen om offentlig upphandling" SFS 2016:1145. Lagen gäller för offentliga upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner.


Syftet med upphandlingarna är att skapa konkurrens och att ge alla leverantörer möjlighet att delta på lika villkor.


Futurum Fastigheter använder sig av flera olika typer av upphandlingar. Vid större nybyggnationer och ombyggnationer gör vi en objektsupphandling för just det projektet. Vi upphandlar även Ramavtal som gäller flera år och som görs för ett antal leverantörsområden, samt direktupphandlingar vid mindre köp.


Futurum Fastigheter lägger ut alla upphandlingar på Opic. Länk till annan webbplats.. Anbud och förfrågningar om upphandlingar måste göras digitalt via Opic.