Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Upphandlingar

Futurum Fastigheter är ett helägt kommunalt fastighetsföretag och lyder därför under "Lagen om offentlig upphandling" SFS 2016:1145. Lagen gäller för offentliga upphandlingar av byggentreprenader, varor och tjänster samt byggkoncessioner.

Syftet med upphandlingarna är att skapa konkurrens och att ge alla leverantörer möjlighet att delta på lika villkor.

Futurum Fastigheter använder sig av flera olika typer av upphandlingar. Vid större nybyggnationer och ombyggnationer gör vi en objektsupphandling för just det projektet. Vi upphandlar även Ramavtal som gäller flera år och som görs för ett antal leverantörsområden, samt direktupphandlingar vid mindre köp.

Futurum Fastigheter lägger ut alla upphandlingar på Opic. Länk till annan webbplats.. Anbud och förfrågningar om upphandlingar måste göras digitalt via Opic.

This is the title of the modal
   
Aktuella annonser för Futurum Fastigheter i Örebro AB


Det finns inga aktuella annonser att visa. Prova att göra ett annat urval i urvalslistorna och fälten ovan!


 
Information om den aktuella sidan På denna sida visas alla aktuella annonser från TendSign.

Annonserna visas i en lista, normalt på flera sidor. Du stegar omkring bland dem genom att klicka på sidnumren längst upp och längst ner till höger. Längst ner och längst upp i listan anges det också hur många sidor som finns och vilken sida du befinner dig på. Om du vill kan du sortera om annonserna i listan genom att klicka på listans olika kolumnrubriker.

För att se annonsen i sin helhet klickar du på dess titel. Då kommer du till en ny sida där annonsen visas och där du också kan välja att hämta upphandlingens inbjudan eller upphandlingsdokument.

Din kontakt