Våra fastigheter

Futurum äger, utvecklar och förvaltar cirka 140 fastigheter fördelade på cirka 400 000 m².

Förskolor

Futurum äger och förvaltar cirka 70 förskolor där det totalt går cirka 5500 barn.

Grundskolor

Futurum äger och förvaltar 45 grundskolor. I dem visas cirka 13 000 barn och ungdomar.

Gymnasieskolor

Futurum äger och förvaltar 3 gymnasieskolor. I dem visas varje dag cirka 5000 elever.

Övriga fastigheter

Futurum äger och förvaltar 17 övriga fastigheter. Bland dem hittar du sex brandstationer i Örebro.

Futurum Fastigheter har ett konkret mål - att barn och ungdomar ska ha en bra arbetsmiljö. Med de orden i ryggen äger, utvecklar och förvaltar vi skolor, förskolor, brandstationer och övriga fastigheter.

Göran Lunander, VD Futurum

 

I VÅRA FASTIGHETER

Ventilationskontroller

Bra luft är en avgörande grundbult för arbetsprestationerna hos de barn och ungdomar som befinner sig i Futurums fastigheter. Bra ventilation är även avgörande för hur de upplever sin arbetsmiljö.

Futurum kontrollerar alla sina ventilationsaggregat regelbundet > 

Brand- och utrymningsskydd

Syftet är att säkra fastigheterna och rädda liv om olyckan skulle vara framme. Det gör vi på Futurum genom systemastiskt brandskyddsarbete.

Futurums arbete med brand- och utrymningsskydd >

Inomhusklimat

Ett inomhusklimat som upplevs varmt eller är varmt, kallt eller dragit kan ge direkta eller indirekta effekter på hälsan.

Futurums arbete med inomhusklimat >

Ventilationskontroller

Bra luft är en avgörande för arbetsprestationerna hos de barn och ungdomar som befinner sig i Futurums fastigheter. Bra ventilation är även avgörande för hur de upplever sin arbetsmiljö.

Futurums arbete med ventilationskontroller >

Snöröjning och halkbekämning

Vad gäller egentligen för snöröjning och halkbekämpning vid Futurums fastigheter?

Futurums snöröjning och halkbekämpning >

Grusupptagning

Inget vårtecknen är väl så tydligt som när gruset sopas upp från marken? Här hittar du frågor och svar om hur grusupptagningen går till och när den ska vara klar.

Futurums upptagning av grus >