Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Våra fastigheter

Futurum äger, utvecklare och förvaltar cirka 140 fastigheter fördelade på cirka 400 000 kvm.

Futurum Fastigheter har ett konkret mål - att barn och ungdomar ska ha en bra arbetsmiljö. Med de orden i ryggen äger, utvecklar och förvaltar vi skolor, förskolor, brandstationer och övriga fastigheter.

Göran Lunander, VD Futurum

I våra fastigheter

100 % vindkraftsproducerad el

99 % grön fjärrvärme

miljösäkert byggande

Vill du veta vem som ansvarar för en specifik fastighet?

 

Futurums fastighetsutveckalare