Hållbarhet på Futurum

 

Futurum förvaltar värden för miljarder kronor åt Örebro kommuns invånare. En bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara framtida återinvesteringar och underhåll. Futurum är nämligen mer än bara ett fastighetsbolag. Fokus ligger på att arbeta med framtiden, vi vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket. Det ska göras genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energi­lösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

 

Hållbarhetsrapport 2023

 

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Futurum. I affärsplanen, som knyter an till Agenda 2030, har fyra övergripande målområden tagits fram som vi kommer att arbeta vidare med.

Ytterst ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet är Futurums styrelse, men hållbarhets­aspekter ska vara integrerade som en del i verksamheten. Bolaget ska följa de policys och riktlinjer som gäller inom ­området.

Läs alla våra hållbarhetsrapporter >