Hållbarhet på Futurum

Futurum förvaltar värden för miljarder kronor åt Örebro kommuns invånare. En bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara framtida återinvesteringar och underhåll. Futurum är nämligen mer än bara ett fastighetsbolag. Fokus ligger på att arbeta med framtiden. Bolaget vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket. Det ska göras genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energi­lösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Futurum. I den nya Affärsplanen, som knyter an till Agenda 2030, har fyra övergripande målområden tagits fram som vi kommer att arbeta vidare med.

Ytterst ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet är Futurums styrelse, men hållbarhets­aspekter ska vara integrerade som en del i verksamheten. Bolaget ska följa de policys och riktlinjer som gäller inom ­området.

Läs alla våra hållbarhetsrapporter >

Hållbarhetsrapport för 2021

I hållbarhetsrapporten kan du följa vårt arbete under 2021. Det har varit ett år fullt av spännande händelser, samarbeten, insikter, upplevelser och möten. Vi har byggt, underhållit och tagit hand om våra fastigheter och skapat värde för örebroarna. 2021 var året då vi färdigställde fyra nya fastigheter. Utöver det gjorde vi både små och stora renoveringar, anpassningar och ombyggnationer.

Under 2021 har vi även arbetat om vår affärsplan. I hållbarhetsrapporten berättar vi om de fyra målområden som vi tagit fram. Det är mål som är kopplade till Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vår ägare, Örebro kommuns, mål för ett hållbart Örebro. För oss är hållbarhet något som finns med i allt vi gör. Från minsta humla i vår vackra Fjärilspark, till sopsortering på kontoret och nybyggnationer - som till exempel Svelundsskolan där 575 barn nu spenderar sina dagar.

På Futurum jobbar vi för framtiden, det vill säga för de barn och ungdommar som vistas i våra lokaler. Vi jobbar för miljöer värdiga våra barn!


Varm välkommen att kika på innehållet i vår hållbarhetsrapport för 2021 >