Hållbarhet på Futurum

Hållbarhet genomsyrar allt Futurum gör och är en del av bolagets fyra värdeord. ­Hållbarhet omfattar tre aspekter vilka är den sociala aspekten, den ekonomiska aspekten och klimat- och miljöaspekten. Hur kan ett fastighetsbolag, som Futurum Fastigheter, bidra till det arbetet?

Hållbarhet är ett stort begrepp för Futurum.Bolaget förvaltar värden för miljarder kronor åt Örebro kommuns invånare. En bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara framtida återinve­steringar och underhåll. Futurum är ­nämligen mer än ett fastighetsbolag. Fokus ligger på att arbeta med framtiden. Bolaget vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energilösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

 

Hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för det bolaget gör och de effekter verksamheten ger. Det är att ta ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten.
Ytterst ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet är Futurums styrelse, men hållbarhetaspekter ska vara inte­grerade som en del i verksamheten. Bolaget ska följa de policyer och riktlinjer som gäller inom området.

Miljöansvar

Barn och ungdomar i Örebro kommun ­tillbringar mycket tid i ­Futurums lokaler. Bolaget har därför ett stort ansvar att minska ­lokalernas negativa påverkan på miljön. ­Futurum har valt att ta en ledande roll i arbetet för ett resurs­effektivt byggande och förvaltning. Bland annat genom ansvarsfullt byggande och smarta energilösningar.

Socialt ansvarstagande

Med social hållbarhet och socialt ansvarstagande menas att få ett stabilt samhälle på sikt, där människors grundläggande behov blir uppfyllda. Socialt ansvarstagande är en grundsten i Futurums affärsidé. Alla barn och ungdomar i Örebro kommun ska kunna erbjudas förskolor och skolor med trygga miljöer. Trygghet och säkerhet är en viktig fråga, så väl i våra lokaler som på vår arbetsplats.Mångfald inom alla områden är viktigt, likaså arbetet med att hjälpa utsatta grupper i samhället. Futurum strävar efter att medarbetarna ska trivas och må bra.

Personal

Futurums framgång är helt beroende av dess duktiga medarbetare. Deras motiviation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat och kvalitet och därmed för trygga anställningar. Bolags­kulturen drivs av en passion att ge våra barn värdiga miljöer.

Mänskliga rättigheter

Under 2020 har Futurum haft fokus på fortsatt utveckling inom området mänskliga rättigheter. Arbetet har fortgått enligt kommunkoncernens jämställdhetsstrategi, samt bolagets egna Jämställdhets- och mångfaldsplan.