Brand- och utrymningskydd

Futurum tar brand- och utrymningsskyddet på största allvar.

Futurum har byggt upp ett systematiskt brandskyddsarbete som nu är en funktion i den ordinarie verksamheteten. Syftet är att säkra fastigheterna. Vi har också under den tiden hjälpt LFA att uppgradera sitt fysiska brandskydd samt varit rådgivande i verksamheternas systematiska brandskyddsarbete.


Inventeringarna av fastigheterna har mynnat ut i ganska omfattande åtgärder för att säkerställa tidig varning och enkel utrymning och det finns fortfarande en del att göra men detta är hela tiden en levande process brandskyddsarbetet.

Under 2016 har vi skapat en säkerhetsgrupp inom Futurum bestående av larm, lås, inbrottsskydd och brand- och utrymningsskydd.Brand och Utrymningsskyddet inom Futurum fastigheter i Örebro AB skall vara på högsta möjliga nivå och värna om skydd för människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor skall alltid prioriteras.


Örebro 2017-01-02

Göran Lunander