Miljöer värdiga våra barn

Fjärilsparken är Futurum Fastigheters projekt för ökad biologisk mångfald. Den ligger i bostadsområdet Stjärnhusen i Rosta på väster i Örebro. Här hittar du lummiga träddungar, buskage som bildar gröna rum, prunkande grönska, vackra blommor och insekter som tar del av naturens alla tillgångar. Parken anläggs under tre år, med start våren 2020.


Välkommen!

Stora planteringen juni 2021. 

Nyheter

Vi bygger miljöer värdiga våra barn!

Futurum Fastigheter har hela tiden olika byggprojekt på gång — stora som små. Det är viktigt för oss att förbättra, renovera, bygga nytt och anpassa våra fastigheter, så att våra kunder, det vill säga barn och undomar, ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Hållbarhetsrapport

Vi på Futurum Fastigheter tar arbetet med hållbarhet på största allvar, allt för våra barns skull.


Varmt välkommen att läsa vår senaste hållbarhetsrapport för mer information om hur vi arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsrapport

Vi på Futurum Fastigheter tar arbetet med hållbarhet på största allvar, allt för våra barns skull.


Varmt välkommen att läsa vår senaste hållbarhetsrapport för mer information om hur vi arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Beredskap kring covid-19

Futurum följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om covid-19.

Rekommendationerna innebär att fastighetsägare endast får utföra akuta åtgärder i lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

I våra fastigheter

100 % vindkraftsproducerad el

99 % grön fjärrvärme

miljösäkert byggande

Frågor och svar

Hur hämtar och lämnar jag en nyckel?
Vem kontaktar jag om något har gått sönder?
Jag behöver komma i kontakt med någon på Futurum. Hur hittar jag telefonnummer?
Kopia (3) av Vad heter jag?
Kopia (4) av Vad heter jag?

Vad betyder Futurums värdeord?

Våra kunder är barn och ungdomar. Vi frågade dem vad Futurums värdeord (hållbarhet, omtanke, örebroare och utveckling) betyder. De kloka svaren får våra hjärtan att smälta.