Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Miljöer värdiga våra barn

Vi bygger miljöer värdiga våra barn!

Futurum Fastigheter har hela tiden olika byggprojekt på gång — stora som små. Det är viktigt för oss att förbättra, renovera, bygga nytt och anpassa våra fastigheter, så att våra kunder, det vill säga barn och undomar, ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

I våra fastigheter

100 % vindkraftsproducerad el

99 % grön fjärrvärme

miljösäkert byggande

Vad betyder Futurums värdeord?

Våra kunder är barn och ungdomar. Vi frågade dem vad Futurums värdeord (hållbarhet, omtanke, örebroare och utveckling) betyder. De kloka svaren får våra hjärtan att smälta.