Obligatorisk ventilationskontroll

Vi vill att de barn och ungdomar som spenderar dagarna i Futurums fastigheter ska känna sig trygga. Ett viktigt steg i det är bra ventilation. Därför är Futurum extra noga med att ventilationen kontrolleras regelbundet genom så kallad Obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Bra luft är en avgörande grundbult för arbetsprestationerna hos de barn och ungdomar som befinner sig i Futurums fastigheter. Bra ventilation är även avgörande för hur de upplever sin arbetsmiljö.

Studier visar att bra ventilation...

  • minskar risken att få astma och allergier
  • ökar arbetseffektiviteten
  • bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro
  • är en förutsättning för välisolerade och täta hus i vårt kalla klimat
  • spar energi

Källa: Svensk ventilation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om inomhusklimat


Enligt Boverket ska OVK, obligatorisk ventilationskontroll, göras regelbundet. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Syftet är att visa att ventilationssystemen fungerar som de ska i fastigheten, och att luften är bra.


Läs gärna mer om OVK på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Det är fastighetsägarens ansvar, det vill säga Futurums ansvar, att se till att ventilationskontrollerna utförs och är godkända. I entrén till varje fastighet finns dokumentation för när den senaste kontrollen utfördes och status för kontrollen.

 


I entrén till varje fastighet finns dokumentation för när den senaste kontrollen utfördes och status för kontrollen. Alla protokoll från ventialtionskontrollerna skickas till Örebro kommuns byggnadsnämnd.Alla ventialtionsaggregat i en fastighet ska kontrolleras var tredje, alternativt var sjätte år, beroende på vilken typ av system det är. Eventuella åtgärder ska sedan utföras omgående efter kontrollen. När felen är åtgärdade görs en ombesiktning av en certifierad kontrollant.Förutom OVK har vi på Futurum en underhållplan för samtliga ventilationsagreggat. Att gör interna kontroller, och att underhålla aggregaten kontinuerligt, gör att vi kan minska både kostnader och klimatpåverkan. Genom att ta hand om våra fastigheter sparar vi alltså skattepengar och jobbar för en bättre miljö.