Leverantörs­information

Futurum Fastigheter tar emot samtliga fakturor via digitalt e-fakturasystem. Det är ett sätt att effektivisera fakturahanterings­processen, både för dig och för Futurum. Det är även en del i Futurums miljöarbete.

Futurum Fastigheter tar emot samtliga fakturor via digitalt e-fakturasystem. Faktura via e-post räknas inte som elektronisk faktura.

Faktureringsinformation

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Organisationsnummer: 556736-6215
VAT-nummer: SE556736621501

GLN: 7300009043170

Saknar du lösning för hantering av e-faktura?

Många affärssystem erbjuder möjligheten att skicka elektroniska fakturor. Om du inte redan har en sådan funktion erbjuder Futurum en kostnadsfri tjänst genom InExchange Länk till annan webbplats.. I tjänsten kan du registrera dina fakturor manuellt. Du kan självfallet använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Fakturan ska innehålla en obligatorisk tresiffrig referenskod, samt några kompletterade uppgifter för att Futurum ska kunna säkerställa betalning i rätt tid.

Obligatorisk uppgift

Referenskod är obligatorisk och ska alltid anges på fakturan. Referenskoden består av tre siffror. Koden får du av beställaren på Futurum Fastigheter vid köptillfället.

  • Exempel:
    "123"

Kompletterande uppgift

Ange arbetsordernummer på fakturan, om det finns ett. Du får numret av beställaren på Futurum Fastigheter vid köptillfället. Arbetsordernummer är inte obligatoriskt, men bör finnas när Futurum köper varor och tjänster. Arbetsordernummer börjar med nedanstående förkortningar, följt av sex siffror:

  • FUxxxxxx
    FXxxxxxx
    INxxxxxx
    IUxxxxxx

Under en kort övergångsperiod kan du fortsätta att skicka pappersfakturor och fakturor via e-post för skanning och tolkning. Faktura via e-post räknas inte som elektronisk faktura. Futurum har från och med mars 2021 nya adresser:

Fakturainformation

Fakturadress

Faktura via e-post

Futurum Fastigheter i

Örebro AB

INX1003-001

831 90 Östersund

INX1003-001@pdf.scancloud.se


Bifoga fakturan som PDF- eller TIF-fil och endast en fakturafil per e-postmeddelande. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.


Eventuella påminnelser och krav skickas till ekonomi@futurumfastigheter.se för manuell hantering. Bifoga en fakturakopia i e-postmeddelandet.


Enligt "Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura från och med den 1 april 2019.

Kontakt

Hör av dig till Annemarie om du har frågor om fakturor eller faktureringsförfarandet.

Annemarie Jansson, ekonomiassistent , 070-020 28 14