Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@futurumfastigheter.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, bilder, men även ljudupptagningar, elektroniska identiteter som IP-adresser (om de kan kopplas till en fysisk person),och e-postadresser bland mycket annat.

Varför spar vi dina personuppgifter?

I de allra flesta fall har vi sparat dina personuppgifter för att vi har avtal med dig. Personuppgifter kan även efter intresseavvägning sparas för att de är en viktig del av vår verksamhet. Utöver vad som sägs ovan hanterar vi personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, begäran från andra myndigheter, arkivlagen eller med anledning av andra rättsliga grunder. 

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi har personuppgifter både i analoga och digitala format. Vårt arbete med informationssäkerhet bygger på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar processer, människor och teknik. Utifrån informationsskyddsvärde ställer vi krav på de aktörer som hanterar informationen.

Som kommunalt bolag är inkommande e-post och andra handlingar enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter är sekretessbelagda.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på  Datainspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du vår hyresgäst eller arbetar i våra lokaler...

…har vi dina personuppgifter då det krävs för att fullfölja ett avtal, hantera felanmälningar, säkerhetssystem, hantera kommunikation.

Är du vår samarbetspartner...

...har vi troligen dina personuppgifter i någon form. Vi har många samarbetspartners, till exempel leverantörer, markägare, entreprenörer, banker och olika föreningar. Informationen vi samlar in är nödvändig för att kunna ingå avtal med oss, och för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud heter Amanda Kristoffersson, du når henne på dataskyddsombud@orebro.se

 • Kontaktuppgifter, till exempel Namn, telefonnummer, e-postadress
 • Födelsedatum eller i vissa fall personnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information såsom kontrakt, mätvärden och övrig service
 • Information om din anläggning/bostad/lokal.
 • Registreringsnummer vid parkeringsärenden
 • Avtalsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.