Tillgänglighetsredogörelse

Du som besökare ska ha möjlighet att nå information på nätet. Med tillgänglighet kan användare, oavsett funktionsvariation eller förmåga, använda digitala tjänster och tillgodose sig digitalt innehåll. Webbplatsen följer riktlinjerna i WCAG 2.1 på nivå AA.

En tillgänglighetsredogörelse är en presentation av hur väl en digital service uppfyller de krav på tillgänglighet som finns beskrivet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats..

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en standard med internationellt etablerade rekommendationer som används för att utvärdera tillgängligheten på en webbplats. WCAG 2.1 har 50 kriterier som är indelade i tolv riktlinjer och de kategoriseras inom fyra principer: Möjlig att uppfatta, Hanterbar, Begriplig och Robust.

Rapportera brister

Arbetet med att skapa en tillgänglig webplats pågår kontinuerligt. Om du hittar några brister får du gärna rapportera dem till oss så att vi kan åtgärda dem.

Du är även välkommen att höra av dig till oss om du vill att vi ska leverera material i någon annan form än det som presenteras på webbplatsen.

Så här testas futurumfastigheter.se

Futurum gör regelbundet en självskattning (så kallad intern testning) gällande tillgänglighet. Utöver det testas och analyseras tillgängligheten på webbplatsen av en extern aktör. Det senaste tillgänglighetsanalysen gjordes av Consid Communication under december 2021.

Kända brister i tillgänglighet

Futurum har lyckats uppfylla de flesta kriterierna i WCAG 2.1 och arbetar löpande för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Video

På startsidan presenteras fyra videofilmer som saknar övergripande beskrivande text. Filmerna saknar även undertexter och transkription.

Serviceanmälan

Tillgänglighetsredogörelse saknas för den externa e-tjänsten Serviceanmälan som tillhandahålls av Vitec Software.

Årsredovisningar

Åresredovisningar och Hållbarhetsrapporter i pdf-format är inte tillgänglighetsgranskade. Arbetet med det pågår.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..