Yttre skötsel

Futurum fastigheter är inte bara hus och byggnader. Det är utomhusmiljö också. Utomhusytorna är det första du ser när du kommer till en skola eller förskola. De har också en viktig funktion för aktivitet och för att barn och ungdomar ska ha en bra total arbetsmiljö.

Cirka 40 personer som sitter i en stor grushög. Det är klädda i arbetskläder.

Hur utomhusmiljöerna sköts beror på vilken tid på året det är. Under vintern handlar det om snöröjning och halkbekämpning. På våren ska grus från vinterns halkbekämpning tas upp. Sedan kommer sommaren med gräsklippning och skötsel av träd, rabatter och buskar. Året avslutas med att träden tappar sina löv - som även de ska tas om hand. Oavsett årstid städar vi runt våra fastigheter. Det ska inte finnas skräp, glas eller andra saker som barnen kan göra sig illa på eller som skräpar ner.

Yttre skötsel jobbar bland annat med: