I våra fastigheter

Futurum arbetar konfinuerligt med underhåll, kontroller och uppföljning. Här hittar du information om vad vi gör dagligen för att skapa en miljö värdiga våra barn.

Ventilationskontroller

Bra luft är en avgörande grundbult för arbetsprestationerna hos de barn och ungdomar som befinner sig i Futurums fastigheter. Bra ventilation är även avgörande för hur de upplever sin arbetsmiljö.

Futurum kontrollerar alla sina ventilationsaggregat regelbundet >

Brand- och utrymningsskydd

Syftet är att säkra fastigheterna och rädda liv om olyckan skulle vara framme. Det gör vi på Futurum genom systemastiskt brandskyddsarbete.

Futurums arbete med brand- och utrymningsskydd >

Inomhusklimat

Ett inomhusklimat som upplevs varmt eller är varmt, kallt eller dragit kan ge direkta eller indirekta effekter på hälsan.

Futurums arbete med inomhusklimat >

Snöröjning och halkbekämning

Vad gäller egentligen för snöröjning och halkbekämpning vid Futurums fastigheter?

Futurums snöröjning
och halkbekämpning >

Grusupptagning

Inget vårtecknen är väl så tydligt som när gruset sopas upp från marken? Här hittar du frågor och svar om hur grusupptagningen går till och när den ska vara klar.

Futurums upptagning av grus >