I våra fastigheter

Futurum arbetar konfinuerligt med underhåll, kontroller och uppföljning. Här hittar du information om vad vi gör dagligen för att skapa en miljö värdiga våra barn.

Inomhusklimat

Ett inomhusklimat som upplevs varmt eller är varmt, kallt eller dragit kan ge direkta eller indirekta effekter på hälsan.


Futurums arbete med inomhusklimat

Snöröjning och halkbekämpning

När snöröjer Futurum? Hur fungerar det med sandning?


Snörjning vid Futurums fastigheter

Yttre skötsel

Futurum fastigheter är inte bara hus och byggnader. Det är utomhusmiljö också.


Futurums avdelning Yttre skötsel

Brand och utrymningsskydd

Skydd och säkerhet för människor skall alltid prioriteras.


Futurums arbete med brand och utrymning