Organisation

Futurums organisation är skapad med fokus på internt samarbete. Tillsammans ska vi skapa värde för de som vistas i våra lokaler. Vi vill skapa miljöer värdiga våra barn.

Bild som beskriver organisationen. Nivå 1 Styrelse, Nivå 2 VD, Nivå 3 Utvecklings- och hållbarhetsavdelning, Personal, Ekonomi, Förvaltningsavdelning och Fastighetsavdelning
Bild som beskriver organisationen. Nivå 1 Styrelse, Nivå 2 VD, Nivå 3 Utvecklings- och hållbarhetsavdelning,IT- och ekonomi, Personal, Förvaltningsavdelning och Fastighetsavdelning