Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Utmärkelser

Hedersomnämnande Örebro kommuns Jämställdhetspris 2018
Klimatkommunernas pris Steget före 2018
Örebroregionens energipris 2017