Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Utmärkelser

Finalist Årets person inom hållbart byggande 2019
Hedersomnämnande Örebro kommuns Jämställdhetspris 2018
Klimatkommunernas pris Steget före 2018
Örebroregionens energipris 2017