Utmärkelser

Sedan 2012 har Futurum Fastigheter fått flera fina utmärkelser och priser.
Det är så klart något vi är väldigt stolta över.

Finalist Årets person inom Hållbart byggande

Logotyp för Sweden Green Building Award 2019. Loggan består av en grön ring med ett träd i och texten Award 2019. Förstora bilden

Sweden Green Building Council delar varje år ut priset Årets person innom hållbart byggande. 2019 stod Futurum Fastigheters VD, Göran Lunander, som en av tre finalister.

Det gick inte hela vägen den här gången, men vi gratulerar Göran till en delad andra plats i den hårda jakten på titeln Årets person inom hållbart byggande 2019 på Sweden Green Building Awards den 11 oktober. Att som lokalt fastighetsboag komma till final är en stor bedrift. Övriga finalister var Henrik Svensson (Fastighetsutvecklingschef på Storebrand Fastigheter AB) och Mattias Tas (Hållbarhetsansvarig Fastighet på Lidl Sverige).

Hedersomnämnande Örebro kommuns jämställdhetspris

Örebro kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Den 24 maj 2019 tog en stolt delegation från Futurum emot priset av Murad Artin, ordförande Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation.

Utmärkelsen med motivering och underskrift.

Motivering

I en kraftigt mansdominerad bransch har avdelningen Yttre skötsel lyckats bredda sin rekryteringsbas, förbättrats sina resultat och skapat en arbetsplatskultur där alla hjälper alla oavsett kön, ålder eller härkomst. Genom ett systematiskt och målmedvetet förändringarbete har jämställdhet, mångfald och bred åldersfördelning blivit framgångsfaktorer som väcker intresse både intern och externt.

Avdelningen Yttre skötsels arbete är väl värt att uppmärk­samma och sprida för att inspirera andra verksamheter i deras systematiska kvalitetsarbete. Jämställdhets­delegationen ser fram emot att följa och höra mer om avdelningens systematiska jämställdhetsarbete.


Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd

2018 tilldelades Futurum Fastigheter Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag.

Underskrivet diplom med motivering.Förstora bilden

Motivering

På ett stratefiskt och glädjefyllt sätt visar Futurum Fastigheter att systematik och samarbete är framgång i klimatarbetet. Från visionen "Miljöer värdiga våra barn" ned till åtgärder som resulterar i betydande CO2-minskningar, genomsyras bolaget av ett stort engagemang som är inspirerande för kommunala bolag oavsett storlekt och inriktning.

Örebroregionens energipris 2017

2017 tilldelades Futurum Örebroregionens Energipris för vårt arbete med att energieffektivisera vårt fastighetsbestånd. Vi är nu 99,2% koldioxidneutrala.

Diplom med motivering. Längst ner syns loggor för Region Örebro län och Länsstyrelsen Örebro län. Förstora bilden

Motivering

Futurum Fastigheter tilldelas årets energipris för sitt arbete med att energieffektivisera fastighets­beståndet parallellt med strategier för klimatnytta. Futurum Fastigheter har genom att ändra driftsorganisationen sparat mycket energi och minska sina klimatutsläpp. Samtidigt har det underlättat rekrytering av personer med rätt kompetens och lett till ett mer strategiskt och proaktivt arbete. Verksamheten är nu koldioxidnetureal till 99,2%.