Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Utmärkelser

Vi har fått priser och diplom för vårt arbete med klimatneutralitet och energieffektiviserande

Örebroregionens Energipris

2017 tilldelades Futurum Örebroregionens Energipris för vårt arbete med att energieffektivisera vårt fastighetsbestånd. Vi är nu 99,2% koldioxidneutrala.

 

 

Diplom STeget Före, samarbete för att förbättra klimatet

 

2018 tilldelades vi Klimatkommunernas pris för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag.