Barn som kastar snö. 

Våra värderingar

Vår affärsidé är att förvalta, utveckla och bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer våra kunders verksamhet.

Vår mission är ett tydligt fokus på barn och ungdomar och på den personal som arbetar i våra lokaler. Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de beger sig med glädje för att göra ett bra jobb och för att skaffa sig ny kunskap för att växa och utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto mer värde skapar vi för våra kunder. Vi har en aktiv roll i våra barns och ungdomars framtid.

Vår vision är "Miljöer värdiga våra barn".

Genom vårt sätt att vara och agera sprider vi ett budskap om hur vårt företag är och vad våra kunder kan förvänta sig av oss. Vi har en viktig uppgift, viktigare än vad vi kanske tror!

Värdeord

Våra värdeord är hållbarhet, omtanke, örebroare och utveckling. Orden finns med oss i allt vi gör, smått som stort.

Hållbarhet

Vi använder våra resurser klokt, i det stora och i det lilla, för att nå en långsiktig hållbarhet.

Sol

Omtanke

Vi är lyhörda och utstrålar en positiv attityd. När andra ser problem ser vi lösningar.

Körsbär

Örebroare

Vi bidrar till att utveckla Örebro kommun. Barn, föräldrar, pedagoger, folkvalda med fler ska känna förtroende och trygghet i att Futurum verkar för hela örebro kommuns bästa.

Blomma

Utveckling

Vi vill upplevas som en krävande och inspirerade samarbetspartner, arbetsgivare och samhällsutvecklare.

Hus 1