Våra värderingar


Vår vision - Miljöer värdiga våra barn - är lika stark som självklar. Vi har haft den med oss sedan vi startade 2012. Vi brukar säga att det är den enda ledstjärna vi behöver, för den har drivit oss dit vi är idag. Vi agerar som att barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Så även om vi är ett fastighetsbloag så är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.


VÅR VISION

Vår vision är - Miljöer värdiga värda barn. Vi gör vårt yttersta för att barn och unga ska få vistas i sund och trygga lokaler. Vi vill att de beger sig till sin förskola eller skola glädje så att de inspireras till att skaffa ny kunskap för att växa, utvecklas och blomma.

 

VÅR AFFÄRSIDÈ

Vår affärsidé är att förvalta, utveckla och bygga kostandseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer våra kunders verksamhet.

 

VÅR MISSION

Vi är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar förskolor, skolor, brandstationer och energilösningar.

Värdeord

ÖREBROARE

Vi bidrar till att utveckla Örebro kommun. Barn, föräldrar, pedagoger, folkvalda med fler ska känna förtroende och trygghet i att Futurum verkar för hela örebro kommuns bästa.

UTVECKLING

Vi vill upplevas som en krävande och inspirerade samarbetspartner, arbetsgivare och samhällsutvecklare.

HÅLLBARHET

Vi använder våra resurser klokt, i det stora och i det lilla, för att nå en långsiktig hållbarhet.

OMTANKE

Vi är lyhörda och utstrålar en positiv attityd. När andra ser problem ser vi lösningar.