Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

"Nya lokaler och nya möjligheter"

Monica Schulstad, Förskolechef Växthuset

I våra gamla lokaler var det fokus på att sanera och renovera för att få bort fukt och mögel. Nu har vi flyttat in i ett trevligt nytt hus med egen matsal, en bra ljudnivå, hög tillgänglighet, och fin färgsättning. En miljö där både pedagoger och barn trivs, och där vi kan bedriva en annan verksamhet än förr.


Huset är byggt i två plan, det kräver ett arbetssätt som bygger på samarbete i ännu högre grad än tidigare. På förskolor kan ljudnivån ibland vara enorm hög.


I våra nya lokaler har man satsat på akustiken och bland annat satt in ljudabsorbenter som ger en behaglig ljudnivå. Färgsättningen i lokalena har stor betydelse. Var och en av de fem avdelningarna har sin speciella färg, vilket ökar tillgängligheten för alla barn och framför allt för barn med funktionshinder. Det enda som är synd är att lokalerna inte är tillräckligt flexibla om vi blir fler i framtiden.


"Futurum är ett skolexempel inom friskvård"

Marika Åhrlin, företagssjuksköterska och rehabsamordnare Previa

Marika Åhrlin på Previa har varit Futurums kontaktperson sedan satsningen på friskvård inleddes. Hon ser Futurum som ett föredöme i arbetet med att motivera medarbetarna till träning – och därmed minska sjuk­frånvaron.

– Futurum är ett skolexempel. Ett friskt företag med friska medarbetare, säger Marika.


Marika Åhrlin är företagssjuksköterska och rehabsamordnare på Previa. Varje

kvartal är hon med och stämmer av hur personalen på Futurum mår.

 

– Jag och Jeanette, som är personalchef på Futurum Fastigheter, tittar på tidiga tecken på ohälsa, till exempel upprepad korttidsfrånvaro. Märker vi sådana tecken analyserar vi vad det kan bero och hur vi på Previa kan hjälpa till med vårt team av specialister.


Vad kan upprepad korttidsfrånvaro bero på?

– Det kan mycket väl vara arbetsrelaterat. Vi ska komma ihåg att många på

Futurum har fysiskt krävande arbeten med hård belastning på rygg, nacke, axlar och armar.


Med detta i åtanke är Marika nöjd med hur väl Futurums friskvårdssatsning har

lyckats och på det sätt den genomförs.


– Framgången beror till stor del på att det inte handlar om tvång utan på att

medarbetarna själva vill träna. Var och en har genom motiverande samtal fått ett erbjudande om att träna på arbetstid. De ser det som en förmån att träna och engagerar sig i sin egen fysiska status. Tack vare det mår de bättre som individer och kan göra ett bättre jobb, säger Marika och fortsätter:


– En annan viktig faktor är att satsningen stöttas av företagsledningen. Ledningen har också förstått vikten av att ha friska medarbetare och jobba förebyggande med friskvård.


Friskvårdssatsningen har gett effekt, sjukfrånvaron har minskat sedan Futurum

började med fysisk träning på arbetstid.

– Det är resultatet av ett win-win-samarbete där vi och Friskis & Svettis stöttar

Futurum och deras medarbetare hela vägen.