Röster om oss

Vi är stolta över var Futurum Fastigheter är idag. Vad vi har utfört sedan starten 2012. Här kan du läsa tre röster om Futurum och vår verksamhet.

Ansiktsporträtt på Åsa i svartvitt. Hon har page och glasögon.

När Futurum har en tjänst ute så söker man

Åsa Quarfordt, rekryteringskonsult Best Bemanning

Futurum har ett gott rykte på marknaden. Det är ett spännande företag som bygger mycket, syns, har många saker på gång och ligger i framkant inom många områden. Det känns som att personalen trivs och man vill vara en del av det. Sedan tror jag att många av de som söker sig till Futurum själva har barn. Man ser samhällsnyttan och delarna vävs ihop.

Futurum har rykte om sig att ha ordning och reda på sina byggen och i processerna. Bolaget sätter stolthet i noggrannhet och ställer stora krav på sina leverantörer om att allt ska vara rätt och riktigt utfört enligt de krav, lagar och regler som finns. Futurum arbetar aktivt mot korruption och mutor. Det kan en del känna som en extra stress medan andra tycker det är en självklarhet och befrielse.

En del, som varit i kontakt med Futurum via sitt nuvarande eller tidigare jobb, tycker att Futurum är för petiga. Men noggrannheten är något man måste ha full respekt för, och det är tyvärr inte så vanligt som det borde vara i byggbranschen. Futurum gör ett bra jobb och alla vet vad som gäller. Ni jobbar aktivt mot mutor och inte ens en liten bjudlunch är tillåten, vilket många tycker är skönt. Det finns klara regler för hur saker ska vara, vilket ofta uppskattas när jag berättar om det. De som inte uppskattar det är nog inte rätt för Futurum ändå

Jag gillar att utmana lite och just Futurum är ett förtag där man kan ha den här typen av diskussioner. Det är högt till tak och ett öppet klimat. Jag känner att för min del så utvecklas jag lika mycket med Futurum som jag hoppas att bolaget utvecklas med de personer som jag anställer

Monica sitter vid ett bord där det ligger legobitar. Hon ler.

Nya lokaler och nya möjligheter

Monica Schulstad, Förskolechef Växthuset

I våra gamla lokaler var det fokus på att sanera och renovera för att få bort fukt och mögel. Nu har vi flyttat in i ett trevligt nytt hus med egen matsal, en bra ljudnivå, hög tillgänglighet, och fin färgsättning. En miljö där både pedagoger och barn trivs, och där vi kan bedriva en annan verksamhet än förr.

Huset är byggt i två plan, det kräver ett arbetssätt som bygger på samarbete i ännu högre grad än tidigare. På förskolor kan ljudnivån ibland vara enorm hög.

I våra nya lokaler har man satsat på akustiken och bland annat satt in ljudabsorbenter som ger en behaglig ljudnivå. Färgsättningen i lokalena har stor betydelse. Var och en av de fem avdelningarna har sin speciella färg, vilket ökar tillgängligheten för alla barn och framför allt för barn med funktionshinder. Det enda som är synd är att lokalerna inte är tillräckligt flexibla om vi blir fler i framtiden.

Futurum är ett skolexempel inom friskvård

Marika Åhrlin, företagssjuksköterska och rehabsamordnare Previa

Ansiktsporträtt på Marika. Hon står i en gymmiljö.

Marika Åhrlin på Previa har varit Futurums kontaktperson sedan satsningen på friskvård inleddes. Hon ser Futurum som ett föredöme i arbetet med att motivera medarbetarna till träning – och därmed minska sjuk­frånvaron.

– Futurum är ett skolexempel. Ett friskt företag med friska medarbetare, säger Marika.

Marika Åhrlin är företagssjuksköterska och rehabsamordnare på Previa. Varje kvartal är hon med och stämmer av hur personalen på Futurum mår.

– Jag och Jeanette, som är personalchef på Futurum Fastigheter, tittar på tidiga tecken på ohälsa, till exempel upprepad korttidsfrånvaro. Märker vi sådana tecken analyserar vi vad det kan bero och hur vi på Previa kan hjälpa till med vårt team av specialister.

Vad kan upprepad korttidsfrånvaro bero på?

– Det kan mycket väl vara arbetsrelaterat. Vi ska komma ihåg att många på Futurum har fysiskt krävande arbeten med hård belastning på rygg, nacke, axlar och armar. Med detta i åtanke är Marika nöjd med hur väl Futurums friskvårdssatsning har lyckats och på det sätt den genomförs.

– Framgången beror till stor del på att det inte handlar om tvång utan på att medarbetarna själva vill träna. Var och en har genom motiverande samtal fått ett erbjudande om att träna på arbetstid. De ser det som en förmån att träna och engagerar sig i sin egen fysiska status. Tack vare det mår de bättre som individer och kan göra ett bättre jobb, säger Marika och fortsätter:

– En annan viktig faktor är att satsningen stöttas av företagsledningen. Ledningen har också förstått vikten av att ha friska medarbetare och jobba förebyggande med friskvård.

Friskvårdssatsningen har gett effekt, sjukfrånvaron har minskat sedan Futurum började med fysisk träning på arbetstid.

– Det är resultatet av ett win-win-samarbete där vi och Friskis & Svettis stöttar Futurum och deras medarbetare hela vägen.

Fem år av framgångsrikt brandskyddsarbete

Ulf Smedberg, vice brandchef på Nerikes Brandkår

Ulf Smedberg, vice brandchef på Nerikes Brandkår, är nöjd med det arbete som lagts ner. Futurum hade mycket att ta tag i inledningsvis. Dokumentera det befintliga brandskyddet och omfattande åtgärder för att säkra upp det. Ulf Smedberg tycker nu att Futurum har en bra organisation kring brandsäkerhet, och ser en tydlig framgångsfaktor i arbetet. Nu gäller det att arbeta vidare på den inslagna vägen för att garantera säkerheten för barn och pedagoger.