Styrelse

Futurums styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av tio poster som är fördelade på sju ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöter

Maria Haglund, Ledamot, ordförande
Jenny Thor, 1:e viceordförande
Marianne Thyr 2:e viceordförande


Leif Landén, Ledamot
Jimmy Nordengren, Ledamot
Marcus Willén Ode, Ledamot
Joakim Sjögren, Ledamot


Bodil Svensson, Suppleant
Mattias Eonsuu, Suppleant
Elisabeth Sverresson, Suppleant

Revisorer

Auktoriserade revisorer

Per Modin, Ernst & Young AB
Gunilla Andersson, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer

Britta Bjelle
Håkan Gransten