Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Sponsring

Följande frågor tar vi hänsyn till när det kommer till sponsring.

 

Företagsprofilering

Stämmer organisationens verksamhet med de kvaliteter som Futurum Fastigheter vill förknippas med? Förstärker samarbetet vår image på ett positivt sätt?

 

Marknadsföringseffekter

Hur stor är målguppen? Är det rätt forum?

 

Kundnytta

På viket sätt tillför aktiviteten kvaliteter för våra kunder?

 

Företagsnytta

På vilket sätt tillför aktiviteten kvaliteter för Futurum Fastigheter i sin helhet?