Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Rostahallarna

Rostahallarna består av två fullstora idrottshallar, läktare och omklädningsrum. Hallarna ligger i anslutning till Rostaskolan på väster i Örebro och är dimensionerade för 50 aktiva utövare och cirka 300 åskådare. Byggnationen började under sommaren 2019 och vid årsskiftet 2020/2021 flyttade elever och pedagoger in i lokalerna.


Hitta hit

Besöksadress:

Otto E Andersens gata, Örebro

Din kontakt

Foto på Jörgen Eriksson

Jörgen Eriksson

070-020 28 49

jorgen.eriksson
@futurumfastigheter.se