Rostahallarna består av två fullstora idrottshallar, läktare och omklädningsrum. Hallarna ligger i anslutning till Rostaskolan på väster i Örebro och är dimensionerade för 50 aktiva utövare och cirka 300 åskådare. Byggnationen började under sommaren 2019 och vid årsskiftet 2020/2021 flyttade elever och pedagoger in i lokalerna.

Certifiering

Idrottshallarna har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Rostahallarna hette under byggnationen Tengvallaskolans idrottshall.

Certifikat för fastigheten Rostahallarna. Underskrivet av Lotta Werner Flyborg, VD på Miljöbyggnad, den 25 september 2019-