Två idrottshallar
under samma tak

Byggnaden är stor och syns på långt avstånd där den står, vit och röd med gröna detaljer. Trots det smälter den in fint i den vårgröna omgivningen. Rostahallarna ligger bara ett stenkast från Rostaskolan på väster i Örebro.

Rostahallarna rymmer två separata fullstora hallar. Det innebär att det finns två entréer, en för skolelever och en för allmänna aktiviteter. Direkt innaför dörrarna finns en skogräns. Rostahallarna är en skofri miljö, ja om vi bortser från gympaskor för innomhusbruk.

De två hallarna är identiska men spegelvända. I den ena hallen håller elever från Rostaskolan till och den andra halvan är allmänhetens hall. Uppdelningen sker med två långa korridorer tvärs igenom huset med anslutande omklädningsrum, toaletter och ståläktare. I hallarna finns vikväggar installerade, vilket gör att man kan dela av restpektive hall i två lika stora delar för en uppdelad verksamhet. Golven är målade med linjer för till exempel innebandy, handboll, badminton, och inomhusfotboll. Hallarna är utrustade med mål, ribbstolar (vändbara med speglar för dans), tjockmattor, rep, bommar och mycket mer som kan behövas. I anslutning till hallarna finns generösa redskapsförråd. Verksamheten ansvarar själv för all lös inredning/utrustning och Futurum tar hand om ytskikt och monterad utrustning som till exempel matthissar, vikväggar och ribbstolar.

I anslutning till elevernas entré finns en utomhusarena uppbygd, med en amfiteater/läktare, grusplan, förråd och hoppgrop.

Futrums fastighetsutvecklare, Jörgen Eriksson, visar runt i byggnaden. Vi träffar på en av idrottslärarna, Per Tengvall.

- Vi har fått det så fint. Vi trivs verkligen och vilken skillnad det är mot den gamla hallen. Här är allt nytt och modernt, säger Per.

Jörgen berättar att skolan flyttade in i lokalerna under jullovet 2020 och att verksamheten kom igång i samband med att vårterminen 2021 började. Rostahallarna är byggd och certifierad enligt Miljöbyggnad Silver, vilket är ett krav både från Futurum och bolagets ägare, Örebro kommun. Mer om certifieringenRostahallarna

Rosta idrottshall rivs

 I början av maj 2021 rivs den gamla Rosta idrottshall. Den ligger bara några meter från nya Rostahallarna. Idrottshallen har gjort sitt och med asbest och andra kemiska emmisioner i byggmaterialet krävs en del sanering innan rivningen kan påbörjas. Där den gamla hallen stod kommer ett förråd att byggas. Det är nämligen ett syddsrum under den, som måste bevaras.

Kollage med bilder från rivningen. Genom nerrivna väggar ser man delar av inredningen, som basketkorgar, ribbstolar mm.

Den gamla Rosta idrottshall rivs.