Gas och el i folkets tjänst

Huset byggdes av grosshandlare G.O.V. Lindgren och från början låg Örebro Elektriska AB i fastigheten. På gården låg då ett el- och gasverk, vilket var ett av de första i Sverige. Än idag skallrar inskriptioner på fasaden om den tidgare historien.

I dag har Örebro kulturskola sin verksamhet i fastigheten. Den kommer bli en del av det kulturkvarter som Örebro kommun planerar ska stå klart under 2020.