Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

Certifiering med Miljöbyggnad Silver

Futurum är medlem i Swedish Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum tillgång till Miljöbyggnad – det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige.

Futurums projekt byggs och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket även är ett krav från Futurums ägare, Örebro kommun.

Följande av Futurums fastigheter är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver:

Miljöbyggnad och SundaHus

För att säkra kraven, som ställs på hus byggda enligt Miljöbyggnad Silver, använder Futurum miljödatabasen SundaHus Miljödata. Materialdatabasen innehåller produkter som används i byggprojekt och samtliga produkter är klassificerade. De är specificerade. Futurum ställer krav på att projektledare, entreprenörer och medarbetare i första hand alltid välja produkter och material som uppfyller de högsta klassificeringarna i databasen. 

 

Idag finns 30 av Futurums projekt dokumenterade i databasen SundaHus Miljödata med totalt 11 814 produkter. Antalet registrerade produkter per projekt har under åren ökat från 89, i det första projektet där SundaHus Miljödata användes, till 1384 i det nuvarande största projektet sett utifrån antal registrerade produkter i systemet (jan. 2021).

Miljöbyggnad Silver

Sweden Green Building Council Logo

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum Fastigheter tillgång till Miljöbyggnad, det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld.

 

Futurum Fastigheter bygger enligt betyget Miljöbyggnad Silver.

SundaHus

SundsHus har en databas som innehåller produkter som används i ett byggprojekt. Produkterna är specificerade och klassificerade i fem nivåer – A, B, C+, C– och D, där D är de sämsta produkterna ur miljö- och hälsosynpunkt.


Futurum Fastigheter använder A och B, och i undantagsfall C+.