Certifiering med Miljöbyggnad Silver

Futurums projekt byggs och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. På det sättet kan vi garantera att det material som används i byggprocessen, och som finns i huset, är bra för de som vistas i lokalerna. Det är viktigt för oss. Vi ska skapa miljöer värdiga våra barn.

Logotyp för miljöbyggnad silver. 


Miljöcertifierade fastigheter

Alnängarnas förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2021

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 

Beckasinen förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 

Blåmesen förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2019

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 

Fiskgjusen förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Byggnad i två våningar med entré mitt på långsidan. 

Kastanjegårdens

förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Byggnad i en våning med staket runt omkring. 

Lillåns förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2019

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Byggnad med sedumtak och förskolegård framför. 

Mariebergs förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Tvåvåningshus med entrén mitt på ena långsidan. Framför en parkering utan bilar. 

Regnbågens förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Förskola i två våningar med en del av gården framför. 

Silva förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2017

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Två byggnader längre bort i bilden. Framför står två lekhus i en sandlåda. 

Tybblelunds förskola

Typ: Förskola

Certifierad: 2017

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 

Hästskoformad byggnad i tegel. Flaggstång i mitten på gården. 

Lillån skola P3

Typ: Grundskola

Certifierad: 2018

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Hästskoformad byggnad i ljust tegel med flaggstång mitt på gården mellan husen. 

Lillån skola tillbyggnad

Typ: Grundskola

Certifierad: 2019

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Gavel på tvåvåningshus med lutande tak. Mitt på gaveln finns entrén och en skylt där det står Norrbyskolan. 

Norrbyskolan Hus C

Typ: Grundskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 

Norrbyskolan

Hus H och I

Typ: Grundskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Närbild på entrén till Rostahallarna. Utanför finns cykelställ. 

Rostahallarna

Typ: Grundskola

Certifierad: 2021

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Skolgård med två byggnader i en våning i bakgrunden. 

Stora Mellösa skola

Hus F

Typ: Grundskola

Certifierad: 2019

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Skolbyggnad i två våningar med tre flyglar och en parkering framför. 

Tybbleunds skola

Typ: Grundskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Två träbyggnader i två våningar. På en gräsplan framför syns ett färgglatt konstverk i roliga former. 

Vintrosa skola

Hus A och M

Typ: Grundskola

Certifierad: 2019

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Betongbyggnad i fyra våningar med lutande tak. 

Änglandaskolan

Typ: Grundskola

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 
Gymnastiksalen från ovan. På taket syns solpaneler. 

Änglandaskolans

idrottshall

Typ: Idrottshall

Certifierad: 2020

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Logotyp för miljöbyggnad silver. 

Miljöbyggnad och SundaHus

För att säkra kraven, som ställs på hus byggda enligt Miljöbyggnad Silver, använder Futurum miljödatabasen SundaHus Miljödata. Materialdatabasen innehåller produkter som används i byggprojekt och samtliga produkter är klassificerade. De är specificerade. Futurum ställer krav på att projektledare, entreprenörer och medarbetare i första hand alltid välja produkter och material som uppfyller de högsta klassificeringarna i databasen. 

 

Idag finns 30 av Futurums projekt dokumenterade i databasen SundaHus Miljödata med totalt 11 814 produkter. Antalet registrerade produkter per projekt har under åren ökat från 89, i det första projektet där SundaHus Miljödata användes, till 1384 i det nuvarande största projektet sett utifrån antal registrerade produkter i systemet (jan. 2021).

Miljöbyggnad Silver

Sweden Green Building Council Logo

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum Fastigheter tillgång till Miljöbyggnad, det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld.

Futurum Fastigheter bygger enligt betyget Miljöbyggnad Silver.

SundaHus

Sunda Hus logotype

SundsHus har en databas som innehåller produkter som används i ett byggprojekt. Produkterna är specificerade och klassificerade i fem nivåer – A, B, C+, C– och D, där D är de sämsta produkterna ur miljö- och hälsosynpunkt.

Futurum Fastigheter använder material från nivårerna A och B och i undantagsfall C+.