Hållbarhetsredovisning 2023

Vi är stolta över att dela med oss av Futurums hållbarhetsrapport för 2023. Hållbarhetsapporten innehåller vårt sätt att arbeta ansvarfullt och långsiktigt med den gröna omställningen. 2023 var ett spännande och händelserikt år som du nu kan läsa mer om.

Första sidan i Hållbarhetsrapporten 2023

Under 2023 har vi klimatberäknat hela verksamheten i enlighet med GHG-protokollet. Vi har ställt krav på klimatberäkningar vid nybyggnation och ROT-projekt, och vi har vågat testa ny innovation i våra fastigheter. Dessutom har vi bidragit till den publika ladd-infrastrukturen för elbilar i Örebro och installerat 70 laddplatser på våra fastigheter.

Under året har vi fortsatt vårt viktiga arbete med att hjälpa personer som står en bit från arbetsmarknaden ut i arbete. Vi har amorterat på våra lån och i år har vår låneskuld minskat med 300 mnkr trots en osäker marknad. Även vårt arbete med en ökad biologisk mångfald har gett nya goda resultat – vi har inventerat hela Futurums trädbestånd och planterat 100 000 nya vårlökar som kommer att förgylla Örebroarnas och våra små djurvänners vardag!

Vår vision – Miljöer värdiga våra barn tillsammans med våra kompetenta medarbetare kommer fortsätta leda oss in i en hållbar framtid.

 

Hållbarhetsrapporten är uppdelad i olika kapitel och färger utifrån våra mål:

  • Klimatneutralitet innan 2023 – rosa färg
  • Långsiktigt hållbar ekonomi – blå färg
  • Arbetsliv för alla – orange färg
  • Ökad biologisk mångfald – grön färg

Välkommen att ta del av vår hållbarhetsrapport 2023 nedan.