ROT-renovering av Tullängsgymnasiet

Tullängsgymnasiet K-hus är i behov av ROT-renovering och anpassning för att möta hyresgästens planer att utveckla utbildningar inom elteknik.

 

Idag går det ett 80-tal elever på Tullängsgymnasiets utbildning för elteknik, fördelade över tre årskurser. Utbildningen är populär och på uppdrag av kommunen utvecklar vi byggnaden för att få plats med två paralleller, det vill säga fördubbla antalet elever till 168 elever, fördelade över tre årskurser.

För den här utvecklingen har Futurum genomfört en upphandling av ROT-renovering och tillgänglighetsanpassning av Hus K, i form av totalentreprenad med samverkan.Under våren kommer arbetet med projektering att ske och arbetet på plats kommer att påbörjas under sommaren 2024. Projektet beräknas vara färdigställt till hösten 2026.

 

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta ansvarig projektledare.