Skolgård med två byggnader i en våning i bakgrunden.