Skolgård med två byggnader i en våning i bakgrunden. 

Certifiering

Skolan har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.