Byggnad med ljus träfasad

Beckasinen består av fem avdelningar med åldershomogena grupper: Gulsparven, Blåmesen, Domherren, Talgoxen och Koltrasten. Förskolan har två våningar och har byggts utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0.

Förskolan är byggd enligt Futurums Konceptförskolor i trä.

Certifiering

Förskolan har byggts miljösäkert och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.