Anpassning (ROT) av Almby skolas idrottshall

Futurum Fastigheter har fått i uppdrag att genomföra en anpassning (ROT) av Almby skolas idrottshall då den inte är tillgänglighetsanpassad. Projektet innebär även en översyn vad gäller underhåll av idrottshallen och anslutande lokaler på skolan.

 

Almby skola har ett kulturhistoriskt värde med en grön märkning. Det innebär att skolan har en värdefull karaktär och därför kommer förändringarna att genomföras varsamt och även anpassas till byggnadens och områdets karaktär.

Projektet innefattar en helt ny planlösning och en total uppfräschning av idrottshallen och lokalerna i anslutning, även taket kommer att byggas om för utvändig vattenavrinning och för att minimera risken för framtida läckage. Endast ytterväggar, vissa fönster och bärande konstruktion kommer att sparas. Läs mer om Almby skola via länken nedan eller välkommen att kontakta ansvarig projektledare på Futurum.

Läs mer om Almby skola här >