Futurums arbete med konceptförskolor

Att bygga förskolor enligt ett färdigt koncept, så kallade konceptförskolor, har visat sig vara både tids- och kostnadseffektivt. Detta har varit ett lyckat arbete för Futurum, vilket framgår i en nypublicerad rapport som jämför sju kommuners arbete med konceptförskolor. För att minska klimatavtrycket och ligga i framkant med energi- och miljöarbete har Futurum dessutom nu valt att finslipa sitt koncept och bygga förskolor helt i trä.

Vad är en koncept­­förskola?

Förenklat kan man säga att en koncept­förskola är en förskola ­som byggs utifrån ett redan på förväg genomtänkt koncept, det vill säga en av flera förskolor som byggs med en gemensam planlösning och funktion. Detta gör att en fullständig projektering kan undvikas.

3d-modell på ett hus

Futurums konceptförskolemodell


Att bygga enligt modellen konceptförskolor är framförallt tids- och kostnadseffektivt. Den ökade befolkningstillväxten har lett till en ökad efterfrågan av förskoleplatser och här är konceptförskolor en bra lösning. Genom att bygga enligt färdiga koncept uppnår man en synergieffekt och kan säkerställa en viss kvalitet där alla parter vet vad slutprodukten blir. Örebro kommun, som är Futurums beställare, kan därför vara säkra på att de får vad de beställer.

Futurums konceptförskolor

Idag finns 15 konceptförskolor uppförda av Futurum, med både fem- och tioavdelningsförskolor.


– Just nu undersöker vi även möjligheterna att bygga koncept med sex avdelningar för att möta behovet av förskoleplatser, säger Peter Mejstedt, projektledare på Futurum.


För att säkerställa att miljömålen följs upp certifierar Futurum dessutom sina konceptförskolor enligt Miljöbyggnad Silver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Konceptförskolorna har även energikrav på sig från ägarna Örebro kommun, där byggnadernas energiprestanda inte ska överstiga 55 kWh/m2 och år.

Bild på ett hus med träfasad

Förskolan Beckasinen

Konceptförskolor med trästomme

Futurum tar sitt miljöarbete på allvar och 2018 startades ett pilotprojekt för att utvärdera möjligheten att bygga konceptförskolor med trästomme efter en förfrågan från Örebro kommun.


Idag har Futurum en färdigställd förskola, samt en förskola under produktion, med en konstruktion helt i trä. Både den färdigställda förskolan, förskolan Beckasinen, samt förskolan under produktion, förskolan Fiskgjusen, har byggts i totalentreprenad med partneringsamverkan som arbetsform mellan Futurum Fastigheter AB och SjötorpsHus Länk till annan webbplats.. Under 2020 förväntas Örebro kommun beställa ytterligare 2-3 förskolor som ska byggas i trä.


– Volymen för en konceptförskola är smart att bygga i trä. Förskolorna byggda helt i trä förväntas dessutom ha en lägre totalkostnad än de tidigare förskolorna, säger Peter Mejstedt. Dessutom ger träkonstruktionen ett mindre CO2-avtryck än byggnader med betongstomme, fortsätter han.

Rapport jämför olika kommuners arbete med konceptförskolor

I en rapport som sammanställts av Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge görs en jämförelse av 7 kommuners arbete med konceptförskolor. De kommuner som arbetar med konceptförskolor har utvecklat och tagit fram koncepten enskilt i vardera kommunen så syftet med rapporten är att sammanställa och jämföra olika koncept för att på sikt skapa ett förbättrat koncept.

– Rapporten är ett kvitto på att Futurum ligger i framkant när det kommer till både kostnadseffektivisering, energiprestanda och hållbarhet. Vi kan klappa oss själva på axeln när det kommer till att leva upp till de energi- och miljökrav som vår beställare Örebro kommun ställer på oss, säger Göran Lunander, VD på Futurum Fastigheter.


– Hållbarhet och ekonomi kan gå hand i hand, inte minst om man har en kompetent organisation att luta sig tillbaka på, fortsätter Göran.


Rapporten i sin helhet går att läsa här Pdf, 844 kB.


Klicka på tabellerna nedan för att förstora dem.

Bild på tabellFörstora bilden

Konceptförskolornas kvadratmeterpris, baserat på totalpris och BTA, angivet i tusen kronor per kvadratmeter.

TabellFörstora bilden

Konceptförskolornas energiprestanda angivet i kWh/per år, baserat på m2 A-temp. Energiprestandan är här definierad som den totala mängden tillförd värmeenergi och fastighetsel.

TabellFörstora bilden

Hur många procent bättre kommunernas senast byggda konceptförskolor presterar gentemot energikraven i BBR 24 för byggnad med fjärrvärme.