Almby Skola

Almby skola ligger i bostadsområdet Almby, några kilometer öster om centrala Örebro. Skolan byggdes 1969 och genomgår under 2018/2019 en renovering. På skolan går cirka 900 elever i förkoleklass till årskurs 9.


Fastigheten är fördelad på sju byggnader och omfattar cirka 12000 kvm.