Tullängsskolan

Anpassad miljö

Fastighetens utformning präglas av idéer om en pedagogik där eleverna till stor del studerar i projekt. Byggnaderna, som tillsammans utgör cirka 30 500 kvm, har breda korridorer och många ljusa, öppna ytor som är anpassade till verksamhetens behov.

Projekt för att minska elanvändningen

Under 2013 genomfördes ett projekt för att minska elanvändningen på Tullängsgymnasiet. I projektet byttes flera fläktar ut, gamla ventilationsaggregat togs bort och ersattes med nya energieffektiva lösningar, ny styrutrustning installerats och utomhusbelysningen effektiviserats. Resultatet var redan under genomförandeåret, ca 250 tkr lägre än året innan.

Förutom åtgärderna för energioptimering har fastigheten fått nytt yttertak och nya fönster.