Tullängsskolan

Tullängsgymnasiet, tidigare Tullängsskolan, byggdes 1971 och består idag av 15 byggnader. Fastigheten ligger i ett industriområde i anslutning till Ladugårdsängen, ett stenkast från centrala Örebro.

Anpassad miljö

Fastighetens utformning präglas av idéer om en pedagogik där eleverna till stor del studerar i projekt. Byggnaderna, som tillsammans utgör cirka 32 000 kvm, har breda korridorer och många ljusa, öppna ytor som är anpassade till verksamhetens behov.

Projekt för att minska elanvändningen

Under 2013 genomfördes ett projekt för att minska elanvändningen på Tullängsgymnasiet. I projektet byttes flera fläktar ut, gamla ventilationsaggregat togs bort och ersattes med nya energieffektiva lösningar, ny styrutrustning installerats och utomhusbelysningen effektiviserats. Resultatet var redan under genomförandeåret, ca 250 tkr lägre än året innan.

Förutom åtgärderna för energioptimering har fastigheten fått nytt yttertak och nya fönster.