Snart drar marksaneringen igång

Futurum Fastigheter har fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga en ny brandstation på öster i Örebro. Brandstationen kommer byggas på fastigheten Gasklockan 16. Det är en strategiskt bra placering med tanke på att Örebro växer i hög takt, framför allt i de sydöstra delarna. Det förberedande arbetet har pågått under en längre tid, men nu är det dags att skrida till verket på riktigt. Brandstationen planeras att stå klar under 2024.

Grävare som river en del av en byggnad. Framför ligger stora högar med metallskrot.

Rivning

Rivningen av den befintliga byggnaden är klar. Fastigheten kommer fortsatt att vara inhägnad, eftersom det är en byggarbetsplats. I samband med rivningen sparades en del material som vi vill återvinna, för att sedan använda det som fyllning vid byggnationen. En dialog pågår med Länsstyrelsen i Örebro om tillstånd att återanvända massorna. Vi hoppas få hela tillståndet klart inom kort.

Sanering

Under andra veckan i maj, kommer marken att börja saneras. Saneringen kommer att pågå fram till slutet av augusti, med uppehåll för semester. Saneringen innebär att en stor mängd av en förorenade marken kommer att köras bort från fastigheten. Den kommer sedan ersättas med nytt material samt den betong som vi sparat efter rivningen. En hel del trafik, lastbilar med släp, kommer att frakta massorna till och från fastigheten.

Kontakt

Ronny Elfors är Futurums projektledare för den nya brandstationen. Du kan nå honom på ronny.elfors@futurumfastigheter.se om du har några frågor.