Futurum bygger ny
brandstation på öster

I takt med att Örebro tätort växer i yta blir det svårare för brandkåren att vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser. Nu har Futurum Fastigheter fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga den nya brandstationen på öster.

Preliminär bild av den nya brandstationen på öster. Till vänster syns portarna där brandfordonen ska parkeras och rakt fram syns administrationsdelen av byggnaden. 

Preliminär bild av den nya brandstationen på öster.