Rivningsarbetet inför den nya branstationen har startat

Futurum Fastigheter har fått i uppdrag av Örebro kommun att bygga en ny brandstation på öster i Örebro. Brandstationen kommer byggas på fastigheten Gasklockan 16. Det är en strategiskt bra placering med tanke på att Örebro växer i hög takt, framför allt i de sydöstra delarna. Det förberedande arbetet har pågått under en längre tid, men nu är det dags att skrida till verket på riktigt. Brandstationen planeras att stå klar under höst/vinter 2025.

Tvåvåningsbyggnad med utslagna fönster och öppna dörrar. Rivning pågår.

Rivning

Just nu pågår arbetet med rivning av den stora byggnaden på fastigheten. Det arbetet planeras vara klart till vecka 43. Fastigheten kommer hägnas in eftersom det är en byggarbetsplats. I samband med rivningen kommer vi återvinna så mycket av materialet som möjligt, för att sedan använda det som fyllning vid byggnationen. Det innebär att vi kommer lägga upp tre större högar (betong, tegel och läggbetong) på den södra delen av fastigheten.

Sanering

När rivningen är klar kommer marken saneras. Det är en förutsättning för att få bygga på fastigheten. Det finns ingen exakt tidpunkt för när saneringen kan starta, men Futurum arbetar för fullt med att ta fram alla handlingar som behövs för att dra i gång arbetet.

Grävare som river en del av en byggnad. Framför ligger stora högar med metallskrot.
Stor byggnad med grävare som river väggen på ena sidan.