Skolan byggs om och till

Brunnsskolan byggdes om och till, med start 2015 för att klara ett ökat elevantal. Totalt beräknas skolan rymma 575 elever efter ombyggnationen. Som en del i projektet byggdes även en ny huskropp anpassad för två årskurser samt trä-, sy- och musiksal. Öven gymnastikhallen byggdes om för att uppfylla tillgänglighet och förbättrade energinivåer.