Kuben

Förskolan Kuben ingår som en del i Rosta förskolor.