Linden förskola revs under 2021, och kommer ersättas med en ny förskola.