Futurum samarbetar med Skatteverket

Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska personers beskattning vid upphandling och /eller avtalsuppföljning.

Logotype skatteverket. 

Syftet med samarbetet är att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för Futurum Fastigheter att anlita seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Skatteverket ger information och service till Futurum Fastigheter för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalar skatter och avgifter.

Skatteverket lämnar ut offentliga uppgifter om begärd juridisk eller fysisk person bland annat i form av:

  • momsregistrering och registrering som arbetsgivare F-skatt
  • FA-skatt eller A-skatt
  • redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare
  • eventuella skulder hos Kronofogden för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp med mera via samarbete med Kronofogden.
Ett samarbete för sund konkurrens och för att motverka ekonomisk brottslighet!