Ytskiktsrenovering av Glanshammar skola

Projektet på Glanshammar skola innebär en ytskiktsrenovering med mindre planlösförändringar och installationsförändringar i hus H. Projektet genomförs för att tillgodose verksamhetens behov idag samt för att göra anpassningar till det intilliggande bibloteket på skolan.

 

Verksamheten är i behov av fler rum för samtal, vila och konferens samt plats för rektor och vaktmästare. Eftersom bibloteket på skolan även är öppet utöver ordinarie tider behöver vi göra det "mer öppet". Ytorna som berörs kommer att anpassas efter dagens myndighteskrav och få en modern och energieffektiv utformning.

 

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta ansvarig projektledare.