Ormesta förskola blir daglig verksamhet

I samband med att vi färdigställde två av våra konceptförskolor i Norra Ormesta sades Ormesta förskola upp av kommunen. Anledningen är att kommunen ser ett växande behov av lokaler där daglig verksamhet kan bedrivas.

 

Futurum har nu fått i uppdrag att ställa om och anpassa lokalerna till daglig verksamhet. Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionshinder som orsakats i vuxen ålder. De nya lokalerna ska bli en meningsfull plats för sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap som anpassas utifrån behov, förutsättningar och intressen.

Projektet innefattar att yttre och inre tillgänglighet ska anpassas samtidigt som visst underhåll ska genomföras.

 

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta ansvarig projektledare.