Knagglabacke förskola

Knagglabackens förskola uppfördes 1954 och är en av Örebro kommuns äldsta förskolor som är i drift. Projektet innebär en totalrenovering invändigt gällande ventilation, el, värme, vatten, avlopp och mark.

 

Förskolan får nya väggar, golv, dörrar, tak, fönster, WC och fasader. Barnen får även ny lekutrustning på gården.

Knagglabacke ligger i Örebros norra stadsdel vid vackra Längbrotorg. På förskolan finns två avdelningar, Gullvivan som är en 1 till 3-årsavdelninng och Hasselmusen som bedriver verksamhet för 3 till 6-åringar.

Vi på Futurum ställer höga krav i projektet där material endast godkända enligt SundaHus med A- eller B-klassning får användas. Renoveringen beräknas vara färdig under sommaren 2024.

 

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta ansvarig projektledare.