Knagglabacke förskola

Knagglabackens förskola uppfördes 1954 och är en av Örebro kommuns äldsta förskolor. Projektet innebär en totalrenovering invändigt gällande ventilation, el, värme, vatten, avlopp och mark.

 

Vi på Futurum ställer höga krav i projektet där material endast godkända enligt SundaHus med A- eller B-klassning får användas. Renoveringen beräknas vara färdig under sommaren 2024.