Kostnadseffektiv teknisk lösning med drönare

Att göra så kallade ronderingar, schemalagda inspektioner, och kontroller av olika delar av en fastighet är ofta både resurs- och kostnadskrävande. Att istället utföra dem med hjälp av drönare har flera fördelar.

Driftteknikern John Tellestedt flyger drönare. Tove Engqvist fotograferar.

Planerat underhåll

För att skapa hållbara fastigheter krävs planerat underhåll, skickliga medarbetare och rätt förutsättningar. Sedan 2020 utför reparatörerna på Futurum vissa ronderingar av fastigheter med hjälp av drönare. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hitta avvikelser på fastigheterna. Att med god precision kunna flyga nära fastigheten och dokumentera skador med bilder och filmer ger ett bra underlag för beställningar av underhållsarbete, både på kort och lång sikt.

Exempel på saker som inspekteras med drönare är vattenansamlingar på tak, hängrännor fulla med löv och farliga istappar på vintern. Inom en snar framtid finns även förhoppning om att inspektera eventuellt värmeläckage med hjälp av termografifotografering. Att åtgärda värmeläckage kan ge besparingar både på miljön och ekonomin.

Krav på hög säkerhet

Arbeten med fotografier och flygning i skolmiljö ställer höga krav på säkerheten enligt dataskydds­förordningen. I centrala Örebro är det normalt flygförbud så där krävs helikopterflygplatsen på universitetssjukhuset som ger information om flygtrafiken över staden. Futurums personal som flyger drönare är utbildade och har tagit drönarkörkort enligt transportstyrelsens krav från och med årsskiftet 2020/2021.