Uppdaterad leverantörsinformation

Från och med mars 2021 tar Futurum Fastigheter emot samtliga fakturor via digitalt e-fakturasystem. Det är ett sätt att effektivisera fakturahanterings­processen, både för dig som leverantör och för Futurum. Det är även en del i Futurums miljöarbete och lagstadgat enligt "Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling" Länk till annan webbplats. som innebär att leverantörer till offentlig sektor ska skicka e-faktura från och med den 1 april 2019.

Under en kort övergångsperiod kan du, under våren 2021, fortsätta att skicka pappersfakturor och fakturor via e-post för skanning och tolkning. Faktura via e-post räknas inte som elektronisk faktura.

Futurum har från och med mars 2021 nya adresser för hantering av fakturor via e-post och post:

Fakturainformation

Fakturadress

Faktura via e-post

Futurum Fastigheter i Örebro AB

INX1003-001

831 90 Östersund

INX1003-001@pdf.scancloud.se


Bifoga fakturan som PDF- eller TIF-fil och endast en fakturafil per e-postmeddelande. Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.