Beredskap för Covid-19

Örebro har från och med den 3 november nya lokala smittskyddsrekommendationer, eftersom smittspridningen i samhället ökar oroväckande. Futurum har vidtagit åtgärder för att vi tillsammans med dig som hyresgäst ska hjälpa till att hejda smittspridningen. Här hittar du de nya restrikeriktionerna.

Endast akuta åtgärder

Endast akuta åtgärder får utföras i lokaler där kommunen bedriver verksamhet.

Akuta åtgärder är sådant som är absolut nödvändigt för verksamhetens drift eller innebär akut fara för fastigheten och/eller personer. Det kan även vara åtgärder för att säkerställa fastighetens säkerhetsfunktioner, exempelvis brandskydd.

Verksamhetens ansvar

Verksamheterna ska stämma av med ansvarig chef om arbetet anses vara akut. Det är av största vikt att verksamheten tar ansvar för att felanmälningar som skickas till fastighetsägare och beställningar som skickas till Lokalförsörjningsenheten, endast avser akuta jobb.

Bifoga gärna en beskrivning varför åtgärden måste göras nu och varför den inte kan vänta. Fastighetsägaren gör sedan, i samverkan med Lokalförsörjningsenheten, en bedömning av åtgärd utifrån inkommen anmälan/beställning och rådande omständighet.

Exempel på akuta arbeten:

 • Avloppsstopp
 • Vattenläckage från värmesystem eller tappvattensystem
 • Strömlös lokal/fastighet
 • Fönsterskada
 • Trasigt skalskydd (lås, tagg)
 • Fel i brandskydd eller brandlarm
 • Fel på utrustning som är nödvändig för att verksamheten ska fungera (exempelvis diskmaskin)


Exempel på icke akuta arbeten:

 • Lösa skåpluckor
 • Läckande duschhandtag
 • Trasig bänkbelysning
 • Trasig belysning utomhus (detta kan övergå i akut bedömning beroende på påverkansgrad)
 • Kallt i fastigheten (detta kan övergå i akut bedömning beroende på orsak)
 • Dålig ventilation (detta kan övergå i akut bedömning beroende på orsak)


Ändrade öppettider

Från och med 2020-11-05 och tills vidare har vår kundtjänst lunchstängt (kl 12:00–12:30). I övrigt gäller vanliga öppettider.

Vi förväntar oss att du som besöker Futurums kontor följer Folkhälsmyndighetens råd och stannar hemma om du har förkylningssymptom, eller vistats nära någon med förkylningssymtom.

Besluten gäller tillsvidare. Vi följer rekommendationerna och det kan komma att påverka kommande beslut.