Förskolan Fiskgjusen klar för inflytt

Nu är förskolan Fiskgjusen i Norra Ormesta färdigbyggd och klar för inflytt.

Under våren 2020 stod förskolan Fiskgjusen i Norra Ormesta klar för inflytt.

Fiskgjusen har, liksom sin tvilling förskolan Beckasinen Länk till annan webbplats., uppförts utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0. och har byggts som en partnering/samverkansentreprenad i totalentreprenadform mellan Futurum Fastigheter och SjötorpsHus .


Förskololan består nästan uteslutande i naturmaterial. Detta för att göra ett mindre CO2-avtryck.


Förskolegården har byggts som en del av Örebro kommuns projekt Gröna förskole- och skolgårdar vilket innebär att barnen ska stimuleras till en hälsosam utemiljö. Här kommer barn och pedagoger ha naturen rätt inpå knuten med närhet till vackra naturstråk och ett rikt fågelliv.


Förskolan har kapacitet att ta emot 90-100 barn fördelade på fem avdelningar. Inflytt beräknas ske senare under året.