Futurums hållbarhetsrapport är här!

Äntligen är vår hållbarhetsrapport för 2022 här! Det är Futurums femte hållbarhetsrapport.

Vi hoppas att du vill läsa, inspireras och imponeras av innehållet.

Framsidan av hållbarhetsrapporten


I hållbarhetsrapporten kan du följa vårt hållbarhetsarbete. Det har varit ett år fullt av spännande händelser, samarbeten, insikter och berikande upplevelser. Vi har byggt, förvaltat och tagit hand om våra fastigheter samt skapat värde för örebroarna, stora som små.

Vi arbetar för att vara bäst i klassen och hållbarhetsarbetet är en naturlig grundpelare i Futurums affärsplan. I hållbarhetsrapporten berättar vi mer om våra målområden och vad vi gör för att nå dem. Målen är kopplade till Agenda 2030 och vår ägare, Örebro kommuns, program ”Vårt hållbara Örebro”. På Futurum andas vi hållbarhet, det är något som finns med i allt vi gör. Från minsta humla i vår vackra fjärilspark, till hur vi gör underhåll på våra fastigheter och hur vi tänker vid nybyggnationer.


På Futurum arbetar vi för framtiden, det vill säga för våra barn och ungdomar som vistas i våra lokaler.

Vi arbetar för miljöer värdiga våra barn!


Du hittar rapporten på https://2022.futurumfastigheter.se/ Länk till annan webbplats.