Karin Öhman slutar på Futurum

Den 2 september avslutar Karin Öhman sin anställning på Futurum Fastigheter för att tillträda som samhällsutvecklingschef på Nora kommun.

På Futurum har Karin jobbat med upphandlingsfrågor, fastighetsrättsliga frågor och som fastighetsstrateg med verksamhetsutveckling i fokus.

Futurum Fastigheter önskar Karin lycka till med sin nya tjänst som samhällsutvecklingschef.