Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna

Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna och nu gå man över till nästa fas vilket innebär invändigt arbete och bygget av en fullstor idrottshall.

En gammal skola får göra plats för en ny

Under hösten 2018 påbörjades rivningen av Eklundaskolan för att lämna plats åt Svealundsskolan. Eklundaskolans tekniska livslängd var slut och ur kostnads- och miljösynpunkt tog man beslutet att bygga en helt ny skola istället för att renovera den befintliga skolan.

 

Flygfoto över bygget av Svealundsskolan.

Inflytt hösten 2021

Svealundsskolan byggs som en treparallellig F-6 skola och från att tidigare ha inrymt 210 elever kommer den nya skolan ha plats för 575 elever, där skolan är uppdelad på en särskoledel och en ordinarie del.


Skolan kommer att stå klar till skolstarten 2021 och redan nu har arbetet kommit långt.


– Redan nu har vi ett tätt hus, vilket innebär att både stomme och tak är på plats, säger Futurums projektchef Louis Georgis.


– När ett hus väl är tätt är nästa mål att komma igång med betonguttorkningen. Därefter kan man sätta igång med allt invändigt arbete, som att till exempel spackla, måla och lägga golv. Det är den fasen vi befinner oss i just nu, fortsätter Louis.

Miljöer värdiga våra barn

Liksom Futurums övriga nybyggnationer kommer Svealundsskolan att byggas miljöriktigt och sedan certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att de som vistas i skolan kan känna sig trygga med att byggnaden är uppförd enligt de hårda krav som certifieringen innebär och att inga miljö- och hälsofarliga byggmaterial använts.


– För oss står alltid barnen i centrum, säger Futurums vd Göran Lunander. Futurums vision lyder "Miljöer värdiga våra barn" och det är något vi tar på största allvar. Barnen och pedagogerna ska kunna spendera sina dagar i fina, trygga och miljösäkra lokaler. Det är vårt huvudmål, fortsätter Göran.

En fullstor idrottshall växer fram

Bredvid skolbyggnaden håller nu en fullstor idrottshall på att växa fram. Idrottshallen kommer att ha en läktare och kommer att möjliggöra rörelse och lek för barn och elever. Under idrottshallen byggs även två skyddsrum.

Idrottshallen beräknas stå klar till julen 2021.

Stomme till idrottshall är på plats

Den fullstora idrottshallen håller på att växa fram. Foto: Byggtema